راهنمای استفاده از وب سرویس آینکس

نحوه استفاده از وب سرویس پرداخت آینکس در این مطلب، آموزش داده می شود. در این وب سرویس امکان استفاده از تمام زبان های برنامه نویسی فراهم می باشد

 

 

آدرس وب سرویس :

تمامی درخواست ها باید به آدرس زیر ارسال شود

https://inax.ir/webservice.php

 

شرح متدها :

از متدهای زیر جهت ارتباط با وب سرویس استفاده می گردد.

 

نام متد توضیح
credit استعلام موجودی حساب
products دریافت قیمت و لیست محصولات (کارت شارژ پین – گیفت کارت – بسته اینترنت – آنتی ویروس و …)
charge خرید شارژ مستقیم – شارژ شگفت انگیز – شارژ وایمکس
check_bill استعلام مبلغ و نوع قبض
pay_bill پرداخت قبض
buy_product خرید محصول
  • مقادیر ورودی باید از طریق پروتکل POST به سرور آینکس ارسال شود.
  • خروجی تمامی متد ها به صورت JSON تولید می گردد.

متد استعلام موجودی نماینده credit :

با استفاده از این متد می توانید موجودی حساب را استعلام نمائید

 

پارامترهای ورودی متد credit :

نام پارامتر مثال ضروریت توضیح
method credit اجباری نام متد
username 123 اجباری نام کاربری وب سرویس
password 321 اجباری پسورد وب سرویس

 

مقادیر بازگشتی متد credit :

نام پارامتر مثال توضیح
res_code 1 در صورت موفق بودن عدد 1 در غیر این صورت مطابق جدول کدهای خطا
credit 1200 موجودی نماینده به تومان

 

متد دریافت لیست محصولات products :

منظور از محصولات در اینجا کارت شارژ پین، بسته اینترنت، گیفت کارت، آنتی ویروس و … است.

این متد اطلاعات محصولات موجود را به نماینده نشان می دهد تا نماینده بر اساس این اطلاعات درخواست دریافت محصول را صادر نماید. اطلاعاتی از قبیل عنوان محصول، شناسه یکتای محصول و قیمت آن توسط این متد به نماینده ارائه می گردد.

 

پارامترهای ورودی متد products :

نام پارامتر مثال ضروریت توضیح
method products اجباری نام متد
username 123 اجباری نام کاربری وب سرویس
password 321 اجباری پسورد وب سرویس

 

 

مقادیر بازگشتی متد products :

نام پارامتر مثال توضیح
res_code 1 در صورت موفق بودن عدد 1 در غیر این صورت مطابق جدول کدهای خطا
products لیست کل محصولات موجود به صورت json

هر محصول دارای id ، name , amount می باشد.

مبلغ محصولات به تومان ذکر شده است.

 

متد خرید شارژ charge :

توسط این متد می توانید کارت شارژ مستقیم و شگفت انگیز و وایمکس خریداری نمائید.

 

پارامترهای ورودی متد charge :

نام پارامتر مثال ضروریت توضیح
method charge اجباری نام متد
username 123 اجباری نام کاربری وب سرویس
password 321 اجباری پسورد وب سرویس
operator MTN اجباری MTN : شارژ معمولی ایرانسل
MTN! : شارژ شگفت انگیز ایرانسل
MTN# : شارژ خط دائمی ایرانسل
WiMax : شارژ وایمکس ایرانسل
MCI : شارژ همراه اول
RTL : شارژ رایتل
RTL! : شارژ شورانگیز رایتل
amount 2000 اجباری برای اپراتورهای ایرانسل و رایتل مبلغ شارژ از 500 تومان تا 50,000 تومان پذیرفته می شود .
برای اپراتور همراه اول مبالغ 1,000 ، 2,000 ، 5,000 ، 10,000 ، 20,000 تومان قابل قبول است.
mobile 09123456789 اجباری شماره تلفن همراهی که قصد شارژش را دارید
order_id 2350 اجباری شماره تراکنش در سایت شما (باید منحصر به فرد باشد)
company آینکس اجباری نام نمایشی در پیامک ارسالی پس از شارژ ایرانسل

 

 

مقادیر بازگشتی متد charge :
در صورتی که پارامترهای ورودی معتبر باشد مقدار res_code برابر 1 خواهد بود. در غیر این صورت مقدار res_code برابر با کد خطایی خواهد بود که در جدول کدهای خطا نمایش داده شده است

نام پارامتر مثال توضیح
res_code 1 در صورت موفق بودن عدد 1 در غیر این صورت مطابق جدول کدهای خطا
ref_code 553544544 رسید تراکنش

 

متد بررسی مبلغ و نوع قبض check_bill :

با استفاده از این متد نوع قبض و مبلغ آن از روی شناسه پرداخت و شناسه قبض استعلام می گردد.

پارامترهای ورودی متد check_bill :

نام پارامتر مثال ضروریت توضیح
method check_bill اجباری نام متد
username 123 اجباری نام کاربری وب سرویس
password 321 اجباری پسورد وب سرویس
bill_id 12345678910 اجباری شناسه قبض
pay_id 326541 اجباری شناسه پرداخت

 

 

مقادیر بازگشتی متد check_bill :
در صورتی که شناسه پرداخت و شناسه قبض معتبر باشد مقدار res_code برابر 1 خواهد بود. در غیر این صورت مقدار res_code برابر با کد خطایی خواهد بود که در جدول کدهای خطا نمایش داده شده است

نام پارامتر مثال توضیح
res_code 1 در صورت موفق بودن عدد 1 در غیر این صورت مطابق جدول کدهای خطا
bill_type water نوع قبض

این فیلد عددی به صورت زیر بیانگر شرکت خدماتی قبض است:
1: آب – water،
2: برق – power،
3: گاز – gas،
4: تلفن ثابت – phone،
5: تلفن همراه – mobile،
6: عوارض شهرداری – taxes

amount 14500 مبلغ (تومان)

 

متد پرداخت قبض pay_bill :

توسط این مند می توانید قبض ها را توسط شناسه پرداخت و شناسه قبض، پرداخت نمائید.

 

پارامترهای ورودی متد pay_bill :

نام پارامتر مثال ضروریت توضیح
method pay_bill اجباری نام متد
username 123 اجباری نام کاربری وب سرویس
password 321 اجباری پسورد وب سرویس
bill_id 12345678910 اجباری شناسه قبض
pay_id 326541 اجباری شناسه پرداخت
mobile 09123456789 اجباری شماره موبایل خریدار (جهت پشتیبانی در صورت بروز مشکل)
order_id 1223 اجباری شماره تراکنش در سایت شما (باید منحصر به فرد باشد)

 

مقادیر بازگشتی متد pay_bill :

در صورتی که مقادیر دریافتی توسط متد فوق معتبر باشد. قبض مورد نظر پرداخت شده و شماره پیگیری پرداخت در پاسخ ارسال می گردد

نام پارامتر مثال توضیح
res_code 1 در صورت موفق بودن عدد 1 در غیر این صورت مطابق جدول کدهای خطا
ref_code 65455 شماره پیگیری تراکنش

 

متد خرید محصول buy_product :

توسط این مند می توانید نسبت به خرید محصولاتی که توسط متد products دریافت نموده اید اقدام نمائید.

توجه نمائید با توجه به امکان تغییر قیمت یا لیست محصولات، همواره از طریق متد products لیست محصولات را دریافت نمائید

 

پارامترهای ورودی متد buy_product :

نام پارامتر مثال ضروریت توضیح
method buy_product اجباری نام متد
username 123 اجباری نام کاربری وب سرویس
password 321 اجباری پسورد وب سرویس
product_id CC-MCI-1000 اجباری آیدی محصول (دریافت شده توسط متد products)
count 2 اختیاری در صورت عدم ارسال این پارامتر مقدار 1 در نظر گرفته می شود
mobile 09123456789 اجباری شماره موبایل خریدار (جهت پشتیبانی در صورت بروز مشکل)
order_id 1223 اجباری شماره تراکنش در سایت شما (باید منحصر به فرد باشد)

 

مقادیر بازگشتی متد buy_product :

در صورتی که مقادیر دریافتی توسط متد فوق معتبر باشد. محصول مورد نظر خریداری شده و مقادیر زیر بازگشت داده می شود

نام پارامتر مثال توضیح
res_code 1 در صورت موفق بودن عدد 1 در غیر این صورت مطابق جدول کدهای خطا
buy_info [{“Pin”:”878758437631248″,”ExtraData”:{“Serial”:”90170526170019607″}}] اطلاعات محصولات خریداری شده به صورت آرایه json
ref_code 65455 شماره پیگیری

کدهای خطا res_code

کد خطا توضیح
1 عملیات موفقیت آمیز است
11- اطلاعات ارسال شده ناقص است
12- شماره تلفن وارد شده در شارژ مستقیم صحیح نمی باشد یا با نوع اپراتور همخوانی ندارد
13- شناسه قبض نامعتبر است.
14- شناسه پرداخت نامعتبر است.
15- شناسه قبض و شناسه پرداخت همخوانی ندارند.
16- قبضی با این مشخصات قبلاً در سیستم ثبت شده است.
18- شماره تلفن وارد شده مربوط به سیم کارت دائمی همراه اول نمی باشد
22- اطلاعات احراز هویت صحیح نیست.
33- اعتبار نماینده کمتر از مبلغ درخواستی است.
44- مبلغ درخواست خارج از محدوده است یا محصول مورد نظر موجود نمی باشد
55- تراکنشی با شماره ارسال شده وجود ندارد.
66- اپراتور شارژ مستقیم ایرانسل در دسترس نمی باشد.
67- اپراتور شارژ مستقیم همراه اول در دسترس نمی باشد
77- شماره درخواست (order_id) تکراری است.
91- سیستم موقتاً با مشکل مواجه شده است.

 

اسکریپت نمایندگی فروش کارت شارژ:

توسط این اسکریپت می توانید اقدام به فروش کارت شارژ نموده و کسب درآمد کنید. علاوه بر آن نمونه کدی برای نحوه استفاده از وب سرویس فوق می باشد.

نیازی به ساخت دیتابیس نبوده و تمامی تراکنش ها در پنل آینکس ذخیره می گردد.

برای دانلود اسکریپت بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

https://inax.ir/inax_reseller.zip

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *